• british
  • polish
  • german
  • italian
  • french
  • spanish

Magento Commerce

Płatności

Jeżeli płatności dokonujesz w GBP:

paypal@ets-company.eu

IBAN: GB53 MIDL 4026 1222 1151 15
BIC: MIDL GB 22

Jeżeli płatności dokonujesz w EUR:

paypaleur@ets-company.eu

Kontonummer: 02 604 735 00
BLZ: 850 800 00
IBAN: DE 44 850 800 00 02 604 735 00
SWIFT: DRES DE FF 850

*Przy dokonywaniu wpłaty prosimy w tytule umieścić ID transkakcji.